Eğitimde Dünyanın En İyisi Singapur Neden Notlardan Daha Fazlasını Başarmak İstiyor?

  • Eğitimpedia
  • Okul
  • 1 Mart 2020

Singapur eğitimle ilgili uluslararası sıralamalarda en üstte yer alıyor. Ancak yine de öğrencilerinin pozitif ve dirençli kalmalarına odaklanmak için eğitim sisteminde güncellemeler yaparak niteliğini daha da artırmak istiyor.

Singapur’un son 50 yılda dünyanın en yüksek performans gösteren eğitim sistemlerinden birini yaratması hiç tesadüf değildi. Singapur’un başarıya giden yolu her zaman mükemmelliğe dayalı akademik geçmişe ve herkes için eğitime eşit erişim sağlamaya odaklanmıştı.

Bu merkezi sistem Singapur’un sosyal bütünlük, okulları arasında bir amaç birliği ve pek çok ulusun gıpta ettiği bir çalışma ahlakı yaratmasını sağladı. Ancak eğitimin amacı değişti ve 2017 yılında Singapur, 1965 yılındaki o acemi ve tecrübesiz devlet değil artık.

Okullar son derece katmanlı ve rekabetçi bir hale geldi. Daha avantajlı (refah düzeyi daha yüksek) aileler zenginleştirilmiş matematik, İngilizce, dans ve müzik dersi gibi okul dışındaki ekstra derslerle çocuklarını daha iyi destekleyebiliyorlar. Maddi olarak gücü yetmeyenler ise geri kalmamak için çocuklarının kendi motivasyonlarına ve okulun kaynaklarına bel bağlamak zorunda kalıyor.

Bu sosyal bölünme genişlemeye devam ediyor çünkü sisteme övgüler kazandırmış olan politikalar artık kendisinden beklendiği şekilde toplumsal hareketliliği desteklemiyor. Bu yüzden sistem içinde, sosyal bütünlüğe karşı olduğu düşünülen her şeyle mücadele etme çalışmaları devam ediyor. Bu dönemde küresel ekonomiye yüksek vasıflı işgücü yetiştirmek de yeterli gelmeyecek artık.

Eğitim sistemindeki bir sonraki güncelleme, yeni dijital ekonomi için gereken yetileri kazandırırken aynı zamanda Singapur’un daha eşit bir toplum yaratabilmesini ve insanları arasında daha güçlü bir sosyal uyum oluşturabilmesini de sağlamak zorunda.

Hükümet politikaları, ebeveynlerin ve öğrencilerin notlara ve en iyi okullara girmeye yönelik sağlıksız saplantılarından uzaklaşıyor ve değerlerin önemini daha fazla vurgulamak istiyor.

Okulların, özellikle ilkokul yıllarının başlarında, merkezi sınavları rafa kaldırması ve çocuğun bir bütün olarak gelişimine odaklanması teşvik edildi. “Karakter puan kartları” ve “düşünce günlükleri”, ebeveynlerin, çocuklarının sosyal ve gelişimsel ilerlemelerini takip etmelerini sağlaması açısından pek çok ilkokulda elzem bir hale geldi. Bir dizi okul ise Amerika, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Pozitif Psikoloji Merkezi’nin direktörü Dr. Martin Seligman’ın fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda bütüncül mutluluğu merkez alan yaklaşımını benimsedi.

Dr. Seligman’ın modeli, akademik başarı ve mutluluğun bir çift sarmal oluşturduğunu ve en iyi okul sisteminin çocukları değerler ve karakter üzerine eğitmenin yanı sıra başkalarıyla iyi etkileşim kurmayı, kendileri için hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmayı öğretmeyi hedeflemesi gerektiğini savunuyor.

Tüm dünyada ivme kazanan bir hareket olan pozitif eğitim, sevgi ve güvene dayalı ilişkileri destekleyen bir okul kültürü yaratmaya çalışıyor. Bu, pozitif duygular geliştirmesi, kişisel esnekliği ve dayanıklılığı artırması, farkındalığı desteklemesi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmesi ile öğrencilere belli beceriler kazandırmaya odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, karakter ve vatandaşlık eğitiminin yeni müfredatını geliştirmeye çalışan okullarda son üç yıl içinde çok işe yaradı.

Yeni müfredatın ilkokul düzeyindeki önemli bir bölümünü aileyle geçirilen zaman ve doğru değerleri çocuklarına aşılamak konusunda ebeveynlerin nasıl önemli bir rol oynaması gerektiği oluşturuyor. Ortaokul ve lise düzeyinde, genç Singapurluları empatik, sosyal sorumluluk sahibi ve aktif vatandaşlar olmaları konusunda eğitmenin özünde ise “değerler iş başında” programları yatıyor. Örneğin öğrenciler yaşlılara hizmet etmek, göçmen işçilere yardım eli uzatmak ve anne-babası çalıştığı için gündüz bakım evlerinde kalan çocuklara kitap okumak gibi projelerde çalışıyorlar.

En iyi yerel okullara ve üniversitelere girişin, tutku, motivasyon, esneklik ve dayanıklılık gibi karakter özelliklerine dayanan seçimleri de kapsayarak daha esnek hale getirilmesi konusunda çağrılar da yapıldı.

Eğitim bakanlığı eşitliği artırmak için kaynakları okullar arasında çok daha eşit şekilde yayma girişiminde bulundu. Bunu, deneyimli okul müdürlerini daha fazla ilgi isteyen okullarda dönüşümlü bir şekilde çalıştırarak, akademik olarak zayıf olan öğrencilere daha fazla ilgi göstererek ve onların mesleki eğitimlerini ve becerilerini güçlendirerek yapıyor.

Hükümet liderleri başarının, akademik notların ötesinde daha geniş bir tanımını yaptılar. Medya ve seçkin okullar, en iyi öğrencilerini ve akademik başarılarını teşhir etmekten vazgeçirildi.

Aynı zamanda ülke çapında SkillsFuture adı verilen bir inisiyatif oluşturuldu. SkillsFuture, yaşam boyu öğrenmenin peşinden gitmeleri, kişisel uzmanlık kazanmaları ve tutkularını takip etmeleri için 25 yaşından itibaren her Singapurlunun eline ilk etapta 500 Singapur doları verdi.

Becerilerini artırmak ya da derinleştirmek veya yeni hobiler edinmek isteyen Singapurluların üye olabileceği en az 10,000 dersi içeren online bir veri bankasına da kolayca erişilebiliyordu.

Öğrencilerin öz-farkındalık, öz-yönelim ve yaşam becerilerini geliştirmek için ilkokuldan itibaren okul temelli eğitim sağlandı ve kariyer yönlendirme danışmanları devreye sokuldu. Sektör deneyimi olan insanlardan seçilen danışmanlar, öğrencilerin eğitimi ve kariyer seçeneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Dijital ekonomi için gerekli olan beceriler hakkında öğrencilere bilgi vermeleri gerekiyor. Böylece öğrenciler sınavlar için öğrendiklerinin daha ötesine geçebiliyor.

Bu, değerleri ve karakteri vurgulayan ve okul ile iş arasındaki bağlantıyı geliştirmeye çalışan daha yumuşak bir yaklaşım. Ayrıca Singapur’daki eğitimin bir sonraki formülünün arayışı.

 

 

Kaynak: http://www.bbc.com/news/business-39142030

 

Kapatmak için ESC tuşuna basınız