Cesaret Öğretilebilir mi?

  • Eğitimpedia
  • Çocuk
  • 11 Ekim 2022

Bir öğrencinin akademik başarısını ve mezun olup olamayacağını tahmin edebilir misiniz ? Cevap genellikle evet olur. Peki, bunu nasıl yapacağını düşünür müsünüz ? Ve cevap genellikle hayırdır.

Zor bölgelerde görev yapan acemi öğretmenler ve West Point Askeri Akademisi öğrencileri gibi çeşitli zor koşullardaki kişiler üzerine araştırma yapan psikolog Angela Duckworth şöyle diyor:

“Araştırmalarımız sonucunda başarıyı belirleyen tek bir faktör ortaya çıktı. Bu, ne sosyal zeka, ne iyi görünüş, ne fiziksel sağlık ne de IQ seviyesi. Chris Peterson ile birlikte geliştirdiğimiz  “Cesaret Skalası”na göre  daha iyi bir not ortalaması ve mezuniyet oranı için en belirleyici unsur, cesaret.  

Cesaret Niçin Bu kadar Önemli?

Bitiş Çizgisini Geçmek (Crossing the Finish Line) adlı kitabın yazarları Bowen, Chingos ve McPherson, standart test sonuçlarındansa lise ders notlarının üniversite başarısının nasıl olacağına dair öngörücü nitelikte olduğunu belirtiyor. Bazı üniversite yöneticileri artık standart test skorları yerine genel mezuniyet not ortalamasına önem veriyor. Mezuniyet ortalaması önem kazandıkça cesaretin de 21.yüzyıl öğrencilerinin başarısının en önemli parçası olduğu daha çok fark edilecek. Ve fark edilmeli de.

Cesaret Nedir?

Albert Bandura’nın öz-yeterlilik üzerine yaptığı araştırmalara göre, cesaret kalıtsaldır ve direnç, cesaretin bir parçasıdır. Sadece “karakter eğitimi” dersleri koyup bu şekilde cesareti öğrettiğinizi düşünemezsiniz. 2008’de Karakter Eğitimi Ortaklığı adlı kuruluş, “temel etik değerler” ve “performans değerleri” olarak karakteri ikiye ayırdı. Bence, cesaret, performans değeri olarak belirlenebilir.

Cesaret Öğretilebilir mi?

Cesaret konusunu dersleriniz ve okulla bağdaştırmanızı sağlayabilecek  10 yöntem:

1.Cesaretle İlgili Kitaplar Okumak

Kitap okuma, eser incelemesi yapma ve tartışma yöntemlerini sınıfta kullanma. Cesaret gibi bilişsel olmayan konuları ölçme ve değerlendirme konusu yapmak tartışmalı bir konudur fakat bu ölçmeyi denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Derslerimizde şu kitapları kullanabiliriz:

Çocuklar Nasıl Başarılı Olur,(How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character) Yazar Paul Tough (Türkçe Çevirisi yok)

Not : Bu kitap hakkında Prof. Dr. Hasan Şimşek  güzel bir özet ve değerlendirme yazısı yazdı. Ulaşmak için tıklayınız

David ve Goliath: Ezilenler, Tutunamayanlar ve Devlerle Dövüşme Sanatı, (David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants) Yazar Malcom Gladwell (Türkçe Çevirisi Yok)

Performans Değerleri Raporu, (Performance Values Position Paper), Karakter Eğitimi Ortaklığı tarafından hazırlanmış (Türkçesi Mevcut değil).

2. Cesaretle İlgili Konuşmalar Yapmak

Önce öğrencilerime “cesaret skalası testi”ni verir ve öğrencilerin puanlandırmasını isterim. Sonra hep birlikte Angela Duckworth’un TED videosunu izler ve verdiğimiz kararların hangilerinin cesaret üzerinde etkisi olduğu hakkında konuşuruz. Bırakın öğrenciler kendi cevaplarını bulsunlar.

3. Konuyla İlgili Örnekleri Paylaşın

Dokuzuncu sınıf derslerim, doğuştan kolları olmayan buna rağmen, ayaklarını yaratıcı bir şekilde kullanarak kendi başına araba sürebilen, onur öğrencisi olmuş ve başarılı bir psikolog ve konuşmacı olan John Foppe’yle ilgili video ile başlar.

Daha sonra Westwood Üniversitesi mezunu ve Ironman Triatlon’unu ilk kez tamamlayan iki bacağı olmayan Scott Rigsby hakkında konuşuruz. Hayat zor ve şans bir yanılsamadır.

4. Öğrencilerin Düşünce Yapısını Geliştirmelerine Yardımcı Olun

Stanford Üniversitesi’nde görev yapan Carol Dweck, doğuştan olmayan-sonradan geliştirilmiş düşünce yapısına sahip öğrencilerin, zekanın sabit ve değişmez olduğuna inananlardan daha başarılı olduğunu anlatıyor.

5. Sorunlara Farklı  Bir Açıdan Bakın

Malcom Gladwell’ın “David ve Goliath” kitabından hikaye ve örnekler kullanarak, “arzu edilen zorluklar” hakkında konuşun. Öğrencilerin, sorunlar karşında onları pes etmek, bırakmak ve umudunu kaybetmekten uzak tutacak yeni bakış açılarına ihtiyaçları var.

6. Kendinize Bir Yol Haritası Belirleyin

Ben, Angela Maiers’in “Sınıf Alışkanlıkları” (Classroom Habitudes) adlı kitabı kendi yol haritam olarak kullanıyorum. Özellikle Bilgi Güçtür Programı’nın (Knowledge Is Power Program) yedi unsurundan bir tanesi de cesaret konusu. Siz de kendiniz ve okulunuz için en uygun ve performans değerlerini açık bir şekilde belirten bir çalışmadan faydalanın.

7. Cesurca Yaşayın

Öğrettikleriniz hayatınızın bir parçası olmalı. Belki de bu sebepten Randy Pausch’un “Son Ders” (Last Lecture) ve David Menasche’nin “Öncelikler Listesi” (Priority List) adlı kitapları birbirlerini andırıyorlar. Her iki öğretmen de kendi yaşam savaşlarını bir şeyler öğretmek için kullandılar. Fakat sizin bir şeyler öğretmek için ölüyor olmanıza gerek yok. Bizim iş ahlakımız o kadar güçlü olmalı ki öğrencilerimiz bizim cesaret hakkında ne düşündüğümüzü tam olarak anlasınlar. (Not: Randy Pausch, pankreas; David Menasche beyin kanseri sebebiyle öldüler.)

8. Cesaret İçin Güvenli Koşullar Sağlayın

Asla eğlenceli veya kolay olduğu için bir şeylere istek uyandırmayın. Bir kağıt parçası için kimse birisini alkışlamaz. Kolayı olan şeyi kimse takdir etmez. Fakat cesaret ve cesaretten daha fazlasını gösteren şampiyonlar ve kazananlar takdir edilir. Çocuklarımızın cesaret duygusunu geliştirmek için daha fazla ortam sağlamamız gerekli.

Zorlayıcı akademik beklentiler, spor ve açıkhava tesisleri ve olanakları cesareti geliştirecek fırsatlardır. CANeLEarn’un İnovasyon Departmanı Şefi, Verena Roberts şöyle diyor: “açık havada yapılan eğitim ve doğaya açılma gibi faaliyetler gerçekleştirmek cesaretin anlaşılması için en önemli yollardan biridir. Cesaret, tırsmamak, derin bir nefes almak ve yola devam etmektir.”

9. Öğrencilerinizin Alışkanlık Geliştirmelerine Yardımcı Olun

Alışkanlık oluşturmada size en iyi örnekleri sağlayacak olan “Alışkanlıkların Gücü” (The Power of Habit) adlı kitabı okuyun. Alışkanlıklar ve öz-denetim cesareti ortaya çıkarır.

10. Cesaretin Neler Gerektirdiğiyle İlgili Bilgilendirin

Cesaret duygusu zaman gerektirir. Buna rağmen birçok öğrenci bundan vazgeçmiyor. “Üniversitelerin Zaman Maliyetinde Düşüş” (Falling Time Cost of College) adlı makalede Bancock ve Marks 1961 yılında üniversite öğrencilerinin ders dışında haftada 24 saat çalışma yaptıklarını, 1981 yılında bu sayının 20’ye düştüğünü ve 2003 yılına gelindiğinde bu sayının 14 olduğunu gösteriyorlar. Bu bir suçlama veya jenerasyon farklı tartışması yaratmak amaçlı değil, aksine iyi eğitim sahibi olmanın maliyetini ortaya koymak için yapılmış bir çalışmadır. Bizi biz yapan şeyler yaptıklarımızdır, eğer daha az ders çalışıyor veya daha az iş yapıyorsak o zaman daha az öğreniyoruz demektir.

Eğitimcilerin Cesarete İhtiyacı Var

Öğretmen olarak eğitimi ne pahasına olursa olsun değiştirmek ve geliştirmek için bizim de cesarete ihtiyacımız var. Bu süreç, daha sıkı bir çalışmayla ve bizim gerçek cesaret duygumuzla başlayacak. Cesareti öğretmek ve bunu yaşamak, eğitimle ilgili tartışmaların merkezinde olan çok önemli bir konu.

Kaynak : http://www.edutopia.org/blog/true-grit-measure-teach-success-vicki-davis?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=blog-vicki-davis-true-grit-shared

Çeviren: Merve Özçelik

Kapatmak için ESC tuşuna basınız