Türkiye’nin TIMSS 2015 Sonuçlarını Tüm Boyutlarıyla Değerlendiren İki Önemli Rapor

0
620

90 yıldır Türk eğitim sistemi içerisinde birçok çalışmaya imza atan Türk Eğitim Derneği, TIMSS 2015 sonuçlarını Türkiye perspektifinden değerlendirerek kapsamlı bir rapor haline getirdi.

Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları ve Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler adlı iki önemli rapor yayınlayan TEDMEM, TIMSS 2015 sonuçlarını tüm boyutlarıyla değerlendirdi.

TIMSS Nedir? 

Dört yılda bir uygulanan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study/Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dört yılda bir yapılan tarama araştırması. TIMSS 2015’e 4. sınıf düzeyinde 47 ülkeden yaklaşık 312 bin, 8. sınıf düzeyinde ise 39 ülkeden 270 bin öğrenci katıldı.

TIMSS’in temel amacıysa dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmak. TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı oluyor:

  • Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?
  • Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?
  • Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?
  • Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?
  • Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

“Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” Raporundan Neler Var: 

Türkiye’nin 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematikte uluslararası ortalamalardaki başarısı, öğrencilerin matematik ve fende temel bilgi ve beceri düzeyleri, öğrenci özellikleri, öğrenci ev ve aile yaşantısı, sınıf ortamı, okul ortamı, öğretmen özellikleri ve öğretim, öğrenci motivasyonu ve katılımı.

Raporun tamamı için: https://tedmem.org/download/turkiye-perspektifinden-timss-2015-sonuclari?wpdmdl=2511

“Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” Raporunda Neler Var:

Bu raporda, TIMSS 2015 verileri ve bulguları kullanılarak Türkiye’de ilköğretim düzeyinde (ilkokul ve ortaokul) matematik ve fen bilimleri performansının geliştirilmesi için sonuçları değerlendirmek ve bu değerlendirmelerden hareketle öneriler sunmak amaçlanıyor. TIMSS kapsamında yer alan matematik ve fen bilimleri alanlarında söz konusu veri ve bulgulardan hareketle sorulabilecek sorulara, yapılabilecek çıkarımlara ve politika önerilerine odaklanılıyor. Raporda şu sorulara cevap aranıyor:

  1. TIMSS 2015 bulguları kendi sınırlılıkları içinde, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın mevcut durumu hakkında hangi sonuçlara ulaşılmasına izin vermektedir?
  2. TIMSS’e katılan tüm ülkelerle kıyaslandığında (benchmark ülkeleri hariç) Türkiye’nin matematik ve fen bilimleri alanlarında performansı öğrenme çıktıları ile ilişkili değişkenlere göre nasıl farklılaşmaktadır?
  3. TIMSS 2015 bulgularından hareketle, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın geliştirilmesi için politika yapıcılar ve uygulayıcılar için öneriler neler olabilir?

Bu soruların cevapları aranırken, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın geliştirilmesi için TIMSS 2015 bulgularının işaret ettiği ancak cevaplayamadığı; bizim ulusal ölçekte araştırmamız veya cevaplamamız gereken sorulara da dikkat çekiliyor.

Raporun tamamı için: https://tedmem.org/download/turkiyenin-timss-2015-performansi-uzerine-degerlendirme-oneriler?wpdmdl=2515

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here