Etkinlik Önerisi: Öğretmen Ağı – Düşünme Becerileri Programı

0
219

Günlük hayatımızda ve sınıf içi uygulamalarda konuları farklı bir şekilde ele almak mümkün mü?

Öğretmen Ağı’nın, ilk aşaması Ocak ayı sonunda başlayacak olan Düşünme Becerileri Programı, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere iki başlıktan oluşan bir atölye serisi. Program, öğretmenlerin ve onlar vasıtasıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Peki, düşünme becerileri gelişmiş bir birey nasıl düşünür?

Bazı durumlarda bir konu üzerine sunulan bilgi yetersizdir ya da kişinin bilgisi sunulanı anlamlandırmakta yetersiz kalır. Düşünme becerileri gelişmiş birey, bu durumların farkına varıp eksiklikleri gidermeye çalışır. Okuma sürecinde, anlamı zihninde oluşacak bir yeterlilikte okuyabilir; zihinsel süreçlerin farkında olduğu için, okunan materyalin içeriğini doğru bir şekilde kavrar. Bilginin oluşumu için elindeki verilerden ve bulgulardan, kendisini sonuca götürebilecek çıkarımlar yapar; bu çıkarımlar sonucu, yeni bilgilere de ulaşabilir. Karar verme sürecinde farklı alternatifleri değerlendirir, tartar ve akılcı kıstaslara ağırlık verir. Problem çözerken stratejiler oluşturabilir ve bu stratejileri sistemli biçimde uygulayabilir.

 

Düşünme Becerileri Programı’nın katılımcıları;

Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri sonrasında;

  • Eleştirel düşünme sürecinin temel unsurlarını kavrar. İfade, yorum, veri, soru gibi içeriklerin yapısını, güvenilirlik ve geçerliliğini sorgular.
  • Savların tutarlılığını ve ilişkiselliğini değerlendirir. Alternatif görüş ve düşünceleri analiz eder.
  • Sebep, sonuç ve varsayım arasındaki yapısal ilişkiyi anlamaya çalışır. Veriler ile akıl yürütme sürecini kavrar ve sonuçlara varır.
  • Toplumsal sorunları farklı bakış açıları ile ele alır ve çözüm önerilerini tartışır.

Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri sonrasında;

  • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin düşünme becerileri ekseninde kavramsallaştırır.
  • Konu bilgisini araç, süreç becerilerini amaç olarak benimser.
  • Kavramsal alan bilgisini müzakere yoluyla yapılandırır.
  • Alan bilgisini düşünme becerileri ekseninde ölçümler.

Düşünme Becerileri Programı’na nasıl dahil olunur?

Program, düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, öğrencilerine bu becerilerin kazandırılması konusunda çalışmaya istekli Fen Bilgisi, Matematik ve Türkçe branşlarından öğretmenlerin katılımına açık. Programa katılım ücretsiz olup kontenjan toplamda 90 öğretmen ile sınırlı. Katılımcılar, düşünme becerilerini geliştirmesi ve derinlemesine çalışabilmesi için tüm buluşmalara eksiksiz katılmayı taahhüt etmeliler.

Öğretmenlerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan 4 günlük Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’ne katılmak isteyenler, aşağıdaki tarih aralıklarından birini seçebilir:

  1. 31 Ocak-1–2–3 Şubat
  2. 10–11 Şubat ve 24–25 Şubat

Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’ne katılmış öğretmenler, bu serinin devamı niteliğindeki atölye serisine katılmaya hak kazanır. Öğretmenler üzerinden öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan 10 günlük Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nin buluşma tarihleri; 17–18 Mart, 31 Mart-1 Nisan, 1–2–3–4 Temmuz, 29 Eylül ve 17 Kasım tarihleridir. Katılımcıların bu serideki tüm buluşmalara katılmaları beklenmektedir.

Düşünme Becerileri Programı’na katılmak istiyorsanız bu formu 15 Ocak 2017 saat 18:00’e kadar doldurmanız gerekiyor. Başvurular olumlu veya olumsuz olarak 17 Ocak 2017 saat 18:00’a kadar e-posta aracılığı ile duyurulacak.

Not: Başvurular; yapılma sırasına göre, cinsiyet, branş ve kademe dengesini de göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Atölyeler İstanbul’da olduğundan, bu program için katılımcıların yüzde 70 İstanbul içi, yüze 30 İstanbul dışından olma koşulu gözetilecek.

 

Detaylı bilgi için: http://www.ogretmenagi.org

info@ogretmenagi.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here